• Socialliberalt program för Finspång

  • En ekonomi i balans är en förutsättning för utveckling
  • Stimulans till de ideella krafterna i vårt Finspång
  • Skapa fler öppna fritidsmiljöer för barn och unga
  • Utveckla bostadsutbudet genom att skapa möjlighet till nybyggnation av både hyresrätter, bostadsrätter och egna hem genom nya exploateringsområden
  • Alla elever skall ha samma förutsättningar för att nå sina mål oavsett studienivå
  • I dialog med de olika byaråden skapa möjligheter till service i alla kommundelar
  • Stimulans till personalkooperativ entreprenad och intraprenad i all skattefinansierad verksamhet
  • Genom olika insatser skapa möjligheter för ungdomar att komma in i arbetslivet
  • Fortsatt utveckling av Arena Grosvad-området
  • Äldreomsorg utifrån individens behov
  • Genom dialog med näringslivet skapa förutsättningar för ett offensivt och expansivt Finspång

  2014-08-22 klockan 15:07
 • Valspurt!

  Skillnaderna mellan Folkpartiets och De rödgrönas utbildningspolitik är betydande. Idag har vi presenterat en rapport som visar på allvarliga konsekvenser för både kunskaperna och ordningen i skolan om oppositionen skulle vinna valet. Vi konstaterar också att ungdomars möjligheter att komma in på arbetsmarknaden minskar om Alliansens reformer rivs upp.

  De rödgröna vill att alla lärlingar och yrkeselever ska tvingas läsa in teoretisk högskolebehörighet. Vi vet att effekten av detta kan bli ökad utslagning. Vår bedömning är att 3 800 elever varje år riskerar att inte klara av sin utbildning.

  Oppositionen fortsätter också sin kamp mot betyg tillräckligt tidigt och säger nej till betyg på mellanstadiet. De vill inte heller skriva in skolk i betygen och säger nej till regeringens föreslagna lärlingsprovanställning som ger unga en chans att få in en fot på arbetsmarknaden.

  Folkpartiets kampanj går nu in i slutfasen. Att tydliggöra skillnaderna i skolpolitiken mellan alternativen är en huvuduppgift. I tidningsannonser i Dagens Nyheter, Sydsvenskan och Göteborgsposten berättar vi kommande dagar om vikten av att rösta för en fortsatt kunskapslinje. Med en ny affisch och nya flygblad ställer vi om vår valrörelse. För vi vet att framtiden börjar i klassrummet.

  Det är fem dagar kvar till valet. Nu kör vi hårt.

  2010-09-14 klockan 12:49
 • Lärlingsanställningar och elevhälsa

  Idag är alliansen på bussturné i Västsverige, med besök i Alingsås, Uddevalla och Trollhättan. Under denna resa ligger fokus på ungdomarna. Bland annat handlar det om förstärkningar inom utbildning och arbetsmarknadspolitik under nästa mandatperiod.

  En förutsättning för att säkra tillväxt och välfärd på längre sikt är att rusta Sverige med kunskap. När alla barn och unga får en bra utbildning ökar chansen till arbete. Alliansregeringen har gjort mycket för att ungdomar ska komma in i arbetslivet, men vi vill göra ännu mer.

  I Almedalen i juli i år presenterades en stor utbildningssatsning med fokus på grundskolan, lärarfortbildning och fler lärlingsplatser i gymnasiet och på komvux. Nu går vi vidare med ytterligare en satsning, som rymmer ett stort antal åtgärder. Utöver olika utbildnings- och jobbinsatser även en efterlängtad höjning av studiemedlen.

  I detta brev vill vi lyfta upp ett par av satsningarna som vi i Folkpartiet har drivit särskilt hårt.

  Ny anställningsform för unga under 23
  Utöver fler lärlingsplatser inom utbildningsväsendet, vill vi införa en ny anställningsform som riktar sig till unga som lämnat gymnasieskolan men som är under 23 år.

  Dessa ungdomar ska kunna anställas med en lärlingsprovanställning i upp till 18 månader. Villkoren ska regleras på sedvanligt sätt på svenska arbetsmarknaden genom kollektivavtal. Arbetsgivaren ansvarar för att anställningen ges ett utbildningsinnehåll.

  Lärlingsprovanställningarna ligger vid sidan av det ordinarie utbildningsväsendet. De nya lärlingsjobben ska växa fram genom branschöverenskommelser mellan parterna och därmed anpassas efter behoven i respektive område.

  Stor satsning på bättre elevhälsa
  Vi vet att svenska barn och elever mår sämre än tidigare, det har flera undersökningar visat. Särskilt dåligt mår unga tjejer och att förbättra elevhälsan är därför också en viktig jämställdhetsåtgärd.

  Alliansen har nu kommit överens om en satsning på totalt 650 miljoner kronor enbart på elevhälsan 2012 och 2013. Om man försöker räkna om det till personalförstärkningar motsvarar det på ett ungefär 700 fler anställda inom elevhälsan 2014, till exempel sjuksköterskor, skolläkare, kuratorer och psykologer.

  Det ger en betydande förstärkning av en mycket viktig verksamhet.

  Läs mer om vår satsning på utbildning och jobb för unga här:
  http://www.alliansen.se/2010/08/utbildning-och-jobb-for-unga/

  2010-08-25 klockan 14:40
 • Företagande, entreprenörsskap och miljö!

  Storsatsning på företagande och entreprenörskap

  Inga politiska beslut i världen kan i sig skapa jobb. Till sist hänger det på initiativkraftiga människor av kött och blod som satsar och omsätter idéer till handling. Det hänger på företagarna.

  Det finns ett uttalande från en svensk småföretagare som har etsat sig fast; När han fick frågan vad som var värst med hans situation svarade han “attityden till företagare i Sverige. Om det går dåligt möts man av skadeglädje. Om det går bra möts man av avundsjuka.”

  Det är resultatet av politisk jantelag. Inom vänstern betraktas företagare med djup misstänksamhet. De blundar för sambandet mellan företagande och välfärd och tror att människor arbetar lika hårt oavsett hur höga skatterna är. På vänsterpartiets kongress tidigare i år blev det stående ovationer efter ett uttalande om att det måste bli svårare att bli rik i Sverige. Det ger lite perspektiv.

  Folkpartiet och Alliansregeringen står för något annat. Vi tror att människors vilja att förbättra sin situation är något som leder hela samhället framåt. Hårt arbete måste löna sig. Att ta ansvar måste löna sig, och egna initiativ och uppfinningsrikedom måste uppmuntras.

  En rad viktiga reformer har genomförts under mandatperioden, som stärkt Sveriges förutsättningar som företagarnation. Vi har nu enats om huvudinriktningen för de reformer och förstärkningar vi vill se inom företagande, entreprenörskap och innovation under nästa mandatperiod.

  Bland förslagen finns sänkt tjänstemoms i restaurangbranschen, till samma nivå som för livsmedel. Fortsatt satsning på kvinnors företagande, regelförenklingar, innovationsinsatser och stöd till företagare. Inom energi och klimat föreslår vi satsningar på miljöteknik och energiforskning.

  Totalt innebär våra skarpa förslag satsningar om 2,45 miljarder kronor 2011-2014. Reformambitionen om att sänka tjänstemomsen är en satsning som motsvarar 5,6 miljarder kronor.

  Läs mer om vårt företagspaket här:
  http://www.alliansen.se/2010/08/alliansen-presenterar-jobb-och-foretagspaket-pa-245-miljarder/

  Ny elbilspremie
  Vi har också kommit överens om en ny elbilspremie. Från och med 2012 ska den som köper en miljöbil få en premie på 40 000 kronor. Dessutom blir den nuvarande skattebefrielsen i fem år kvar.

  Det är en hög premie för de allra bästa miljöbilarna, i dag de elbilar som har de absolut lägsta utsläppen. Vi är mycket nöjda med överenskommelsen, vars utformning ligger i linje med det förslag som Folkpartiet presenterade i samband med vårt riksmöte i Västerås tidigare i år.

  2010-08-24 klockan 14:36
 • Motiverade elever

  Ett land med höga ambitioner måste satsa på sitt utbildningsväsende. Vi behöver både bredd och spets.

  Under de senaste åren har regeringen fokuserat på elever med stort behov av hjälp och stöd. Till exempel har speciallärarutbildningen återinförts och elevhälsan stärkts. Dessutom har möjligheten till stöd förstärkts genom en möjlighet att överklaga åtgärdsprogram.

  Det är en helt riktig prioritering. Men individualisering måste innebära att också studiebegåvade elever har rätt att utvecklas i sin egen takt.

  Redan i dag kan elever med fallenhet för idrott och musik gå i särskilda klasser. Samtidigt har det ansetts fult att låta elever med begåvning för matematik eller naturorientering lära sig mer än andra.

  Men ingen ska behöva rulla tummarna i skolan. Därför föreslår regeringen, med Folkpartiet i spetsen, i dag ett försök med spetsutbildningar på högstadiet. 2012 ska tio klasser med trettio elever var starta. De ska vara fördelade över hela landet.

  Det ska vara tillåtet med särskilda antagningstester till dessa klasser. Därmed blir elevernas fallenhet för ämnet avgörande, inte deras sociala bakgrund eller föräldrarnas förmåga att tjata in sina barn på en utbildning. Det innebär också att elever inte lockas in på en utbildning som de sedan inte har förutsättningar att avsluta.

  Till slut handlar detta om ett fåtal elever i ett fåtal klasser som får möjlighet att läsa gymnasiekurser redan på högstadiet. Utbildningen får inte heller kosta mer än annan högstadieutbildning i kommunen.

  Det är dags att kasta den socialdemokratiska jantelagen i papperskorgen. I en socialliberal skola får alla elever utvecklas i sin egen takt - också de som är bra på teoretiska ämnen.

  2010-08-17 klockan 17:10
 • Lärlingar!

  Det är nu bara fem veckor kvar till valet. I dag har vi i Folkpartiet presenterat vårt valmanifest.

  Vi går till val med en tydlig socialliberal agenda för Sverige i en globaliserad värld. För trots att det är val måste vi klara av att se längre än nästa mandatperiod. Då finns det ett par frågor som faktiskt avgör hur det går för Sverige i framtiden.

  För det första: Sverige ska vara en kunskapsnation i toppklass. Att lyfta den svenska skolan är den viktigaste uppgiften. För Sverige som land, men också för enskilda människor. En bra skola öppnar möjligheter för alla - oavsett familjebakgrund eller ekonomi.

  För det andra: Arbetslinjen måste gälla även i fortsättningen. Den är grunden för Sveriges välstånd och ger inte bara försörjning, utan också yrkesstolthet, gemenskap och känslan av att göra en insats. Det är genom ett arbete åt alla som kan som vi motverkar klyftor i Sverige.

  I det kortare perspektivet vill jag lyfta fram ett antal beslut som bör tas redan nästa år, och som Folkpartiet kommer att prioritera i förhandlingarna med övriga allianspartier.

  Att minska ungdomsarbetslösheten är den viktigaste utmaningen på kort sikt. Här bör vi göra som andra länder och införa ett lärlingssystem, för att fler ska klara gymnasiet och få in en fot på arbetsmarknaden. Det är helt enkelt bättre att en 20-åring har ett lärlingsjobb med en lite lägre lön, än går arbetslös med socialbidrag.

  Vi prioriterar också de äldre. Finns det utrymme för ytterligare skattesänkningar under mandatperioden som kommer, så är de äldre viktigast. Vi vill också lagstifta för bättre möjlighet att själv forma sin vardag i äldreomsorgen, genom en ut och gå-garanti, välja mat-garanti och en parboendegaranti.

  Alliansregeringen fick ett tydligt mandat 2006 att återupprätta arbetslinjen i Sverige. Vi går ur lågkonjunkturen med bättre förutsättningar än de flesta länder i Europa. När Folkpartiet nu möter väljarna gör vi det tillsammans med de andra partierna i Allians för Sverige.

  Läs gärna mer om Folkpartiets valmanifest här:
  http://www.folkpartiet.se/Var-politik/Nyhetsarkiv/166231/

  2010-08-13 klockan 17:02
 • Finspångs bostadsmarknad

  Finspång har en unik arbetsmarknad med stora företag som nyanställer och ökar sin produktion.
  Tyvärr har inte Finspång lyckats med att attrahera alla nyanställda som fått anställning hos något av företagen i vår kommun att bosätta sig här.

  Arbetspendlingen ökar alltså och det är en utmaning för oss i Finspång att analysera varför människor inte väljer Finspång som bostadsort i större omfattning än vad som är fallet.

  Visserligen bröts ju en långvarig negativ befolkningstrend förra året och vi ökade med 144 invånare vilket är oerhört glädjande, men nu handlar det om att vidta åtgärder så att förra årets resultat inte blir tillfällig utan att det blir början på en ny trend.

  Att bo och verka i Finspång innebär närhet till både arbete och fritid men vi behöver ytterligare ingredienser för att attrahera fler att välja Finspång.

  En utmaning som vi har är att utveckla vår bostadsmarknad . Finspång har, förutom villabebyggelse, en ganska ensidig bostadsmarknad med många trerumslägenheter från 60 och 70-talet,
  Finspång behöver en mer differentierad bostadsmarknad med både nya hyresrätter, bostadsrätter samt nya områden för olika typer av villabebyggelse.
  Jag är övertygad om att lyckas vi med att skapa fler valmöjligheter när det gäller boende så kommer fler att välja Finspång.
  Det är också viktigt att vårt centrum också får fler bostäder så att vi får ett centrum som kan fungera som både en mötes – och marknadsplats för olika åldrar av Finspångare.

  Vi som idag har förtroende att leda Finspångs kommun är väl medvetna om den utmaning som vi lever mitt i och vi har stora ambitioner för att vidta kraftfulla åtgärder så att vi får uppleva ett Finspång som utvecklas och växer.

  Finspång skall vara en attraktiv kommun i en spännande region

  Vi har stora utmaningar framför oss och vi är beredda att möta framtiden med kreativa åtgärder som utvecklar vårt Finspång!

  2010-08-06 klockan 07:11
 • Heltäckande slöja är olämpligt

  Undervisning är kommunikation. Undervisningen baseras på samspel mellan lärare och elever. Man måste kunna se varandra i ansiktet. Vi menar därför att man starkt kan ifrågasätta om skolan kan fullgöra sitt uppdrag om en elev bär klädsel som täcker ansiktet, så som burqa och niqab.

  I en intervju idag förespråkar Jan Björklund i radion att vi vill se en lagändring som gör det möjligt att stoppa bärande av ansiktstäckande klädsel, till exempel burqa och niqab, i skolan. Lagstiftningen skulle naturligtvis även innebära förbud mot andra plagg, t ex om någon skulle vilja bära en sk rånarluva. Principen skall vara att man ska visa ansiktet.

  Frågan är aktuell eftersom en ung kvinna i Stockholm bar niqab när hon var elev på barnskötarutbildningen på Åsö vuxengymnasium. Rektorn beslutade att niqab inte var tillåtet i undervisningen. Hon har nu anmält skolan till diskrimineringsombudsmannen (DO). Lagarna är tydligen svårtolklade eftersom det tar mycket lång tid för DO att handlägga ärendet.

  Tanken att kvinnan skulle kuna bli anställd som barnskötare är ju märklig även den. Barnen måste ju kunna se sin fröken i ansiktet och avläsa om hon är glad, uppmuntrande, oroad, besviken eller bestämd.

  Det ska inte råda några tveksamheter om att rektorer har möjlighet att säga nej till heltäckande ansiktsklädsel i undervisningen. Även om burqan är ett religiöst ställningstagande måste skolans pedagogiska uppdrag vara överordnat.

  2010-08-04 klockan 09:31
 • Bättre äldreomsorg

  Folkpartiet vill förbättra standarden inom äldreomsorgen

  I valrörelsen 1985 lanserade Folkpartiet genom Bengt Westerberg kravet: Möjlighet till eget rum inom långvården. Idag är detta en självklarhet.
  I år lyfter Folkpartiet fram ytterligare behov i att göra äldreomsorgen mänskligare i och med att Jan Björklund på Almedalsveckan presenterade en reformagenda för den svenska äldreomsorgen.

  Folkpartiet går till val på att införa nya kvalitetsgarantier för de äldsta enligt följande:

  För det första vill vi införa en “Ut och gå-garanti”. Den som bor på ett äldreboende ska ha rätt, om man själv vill, att få komma ut minst en gång varje dag.

  För det andra vill vi införa en “välja mat-garanti”. Äldre ska ha rätt att välja mellan olika maträtter, precis som alla vi andra. Inte bara få en tallrik serverad med det som kommunen bestämt.

  Dessutom vill Folkpartiet att den omvalda alliansregeringen under nästa mandatperiod lagstiftar om en garanti för äldre som vill bo ihop hela livet.

  Om den ene i ett äktenskap måste flytta in på ett äldreboende för att vårdbehoven är stora, så finns det en del kommuner som erbjuder partnern att följa med, om de själva vill. Men i alltför många kommuner tillåter man att bara den med vårdbehov får flytta. Har man levt ihop i ett helt liv ska man ha rätt att få bo ihop också de sista åren.

  2010-08-01 klockan 08:48
 • Ny skollag!

  För snart fyra år sedan fick Allianspartierna förtroendet att styra Sverige. Skolans utveckling var ett starkt vägande skäl för många att välja bort den gamla regeringen. Vi presenterade en vision om en trygg och kunskapsinriktad skola, där alla elever blir sedda och läraryrket värderas högt. Detta i motsats till den kunskapsfientliga politik som år efter år har låtit skolan förfalla.

  En viktig del av Alliansens omläggning av skolpolitiken är den nya skollagen som riksdagen i förrgår fattade beslut om. Det är en omfattande produkt, ett av de största lagstiftningsarbetena i modern svensk rättshistoria, på över 1200 sidor och nästan 700 lagparagrafer. Beredningsarbetet har pågått i över ett decennium.

  Här är ett axplock:

  - Förskolan blir en egen skolform

  - Samma regler för fristående och offentliga skolor. Friskolorna ska rätta sig efter samma regelverk som kommunala skolor. Det innebär bland annat att de, med vissa begränsade undantag, ska följa kurs- och läroplaner och sätta betyg.

  - Bättre stöd till eleverna. Rättigheterna för den elev som behöver stöd och hjälp ska stärkas. Kraven på att utreda en elevs behov av särskilt stöd ska bli tydligare och beslut om åtgärdsprogram ska kunna överklagas.

  - Profilklasser i högstadiet. För elever med speciella färdigheter i ett ämne blir det tillåtet att anordna antagningstester för särskilda profilklasser från årskurs sju i grundskolan.

  - Stärkta rättigheter för eleverna. Eleverna ska ha tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator inom elevhälsan, och också till studie- och yrkesvägledning. Dessutom ska alla elever ha tillgång till skolbibliotek. Detta gäller även för fristående skolor. Fler beslut än i dag kan överklagas, vilket ökar rättssäkerheten för elever och vårdnadshavare. Den som har nekats plats vid en särskild skola med anledning av “betydande ekonomiska och organisatoriska svårigheter” ges ökad rättssäkerhet.

  - Ökad trygghet och studiero. Lärares och rektorers allmänna befogenheter förtydligas. För de elever som stör andra elevers trygghet och studiero finns fler disciplinära åtgärder. Nya åtgärder som föreslås: “försittning”, skriftlig varning även i grundskolan, samt tillfällig avstängning även i grundskolan.

  - Skolinspektionen får skarpare sanktioner. Skolinspektionen ges möjlighet till skarpare sanktioner mot de huvudmän som missköter sig. Bland annat får myndigheten möjlighet att utfärda vitesförelägganden och att i särskilt allvarliga fall stänga en skola med omedelbar verkan.

  Men nu hotar de rödgröna att riva upp flera centrala beslut, inte minst vad gäller tryggheten i skolan. Miljöpartiet vill avskaffa kvarsittningen och Vänsterpartiet är kritiska till att skolan ska kunna stänga av elever. Deras motioner präglas av friskolefientlighet och förslag som att eleverna ska bestämma över sina lärare. Av den vilja till förändring av skolpolitiken som Mona Sahlin ibland har uttalat finns inga spår.

  Vi är stolta över att Alliansen har lyckats där socialdemokraterna misslyckades under den förra mandatperioden.

  2010-06-24 klockan 15:43
Upp